Comarch ERP Optima 2017.2.1 – nowości w aktualnej wersji

Najnowsza wersja systemu Comarch ERP Optima wprowadzona na rynek w pierwszej połowie lutego 2017 r. niesie ze sobą wiele nowości.

W pierwszej kolejności producent systemu – firma COMARCH SA – zaimplementował zmiany determinowane wymogami ustawodawstwa polskiego.

Przede wszystkim wprowadzono możliwość wysyłania plików JPK_VAT i JPK_PKPiR za pomocą nowych wzorów dokumentów elektronicznych, które obowiązują od stycznia 2017 r.

Kolejną wprowadzoną funkcjonalnością jest możliwość naliczania deklaracji: VAT-9M(7), VAT-UE(4), VAT-UEK(4), VAT-27(2) na nowych formularzach, które są obowiązujące już za okres rozliczeniowy od stycznia 2017 roku. Umożliwiono także ich wydruk, eksport do systemu e-Deklaracje oraz eksport do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

System Comarch ERP Optima został także dostosowany do nowych przepisów związanych z prowadzeniem dla osób prawnych nowej stawki podatku dochodowego w wysokości 15%.

Do systemu dodany został wydruk pozwalający na łatwe wyliczenie kwoty korekty rocznej podatku naliczonego od nabycia środków trwałych, nieruchomości oraz pozostałych nabyć dla jednostek budżetowych.

System umożliwia zmianę naliczania naliczki podatku w efekcie zmiany dotyczącej naliczania kwoty wolnej.

Kolejną zmianą było dostosowanie wydruku świadectwa pracy do nowego wzoru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ze zmian czy też udogodnień związanych z ciągłym rozwojem systemu oraz poprawą jego ergonomii na szczególną uwagę zasługują takie zmiany jak:

  • integracja Comarch ERP Opima z rozwiązaniem Comarch BI Point dedykowana Biurom Rachunkowym, a pozwalająca na korzystanie z nowoczesnej platformy analitycznej Klientom biura rachunkowego;
  • umożliwienie automatycznej wysyłki deklaracji Intrastat na portal PUESC;
  • dodanie funkcjonalności wysyłania kontrahentów na urządzenie mobilne wg opiekuna przypisanego na karcie kontrahenta w Comarch ERP Optima przy współpracy z Comarch Mobile Sprzedaż;
  • wprowadzenie współpracy Comarch ERP Optima z terminalem płatniczym Ingenico ICT220 ETH.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami POLKAS w razie zainteresowania najnowszą wersją systemy Comarch ERP Optima – 2017.2.1