An error has occurred

Czy Comarch ERP Optima to dobry program do obsługi księgowości?

Czy Comarch ERP Optima to dobry program do obsługi księgowości?

Oczywiście, że tak! System Comarch ERP Optima zapewnia usprawnienie procesów i kompleksowe zarządzanie w każdym obszarze działania firmy – także w księgowości. Doskonale się sprawdza zarówno w firmach rozliczających się na podstawie księgowości uproszczonej, jak i pełnej księgowości. Dlaczego? Sprawdźmy!

 1. Księga Podatkowa

Moduł ten daje możliwość obsługi księgowej opartej na Księdze Przychodów i Rozchodów i na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Oczywiście zapewnia także obsługę ewidencji rejestrów VAT, wymaganych w przypadku płatników podatków od towarów i usług.

Jakie funkcjonalności znajdziemy w tym module?

 • zapisy Księgi Przychodów i Rozchodów
 • rejestrację VAT
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń i ewidencjonowanie dodatkowe
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (np. VAT-&, VAT-UE)
 • wysyłanie dokumentów do systemu e-Deklaracji
 • księgowanie do bufora i przeksięgowania zapisów na linii bufor-księga
 • możliwość sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdów

Jak widać, dzięki Księdze Podatkowej poza podstawową ewidencją księgową można prowadzić ewidencję pomocniczą. Dzięki zebranym w module informacjom można przygotować i wydrukować lub też złożyć w formie elektronicznej deklaracje podatkowe. Szczególnie istotną kwestią jest to, że oprogramowanie zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 1. Księga Handlowa

Jest to moduł, pozwalający na prowadzenie pełnej księgowości. Daje możliwość tworzenia okresów obrachunkowych i wielopoziomowego planu kont, a także oddzielnego ewidencjonowania dokumentów, które nie są fakturami VAT. Dzięki temu modułowi można także generować i przesyłać deklaracje VAT prosto do odpowiedniego urzędu. Wszelkie dane pobierane są z bazy programu, co pozwala uniknąć pomyłek użytkownika. Co jeszcze można wymienić wśród zalet modułu Księga Handlowa?

 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych
 • generowanie zestawień obrotów i sald dotyczących dowolnego okresu
 • automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów i deklaracji przy wykorzystaniu schematów księgowych
 • predekretację dokumentów
 • możliwość prowadzenia pełnej ewidencji VAT
 • wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji i odbiór urzędowego poświadczenia odbioru
 • sporządzanie VAT- ZD do deklaracji VAT-7
 • ogólnie rozliczanie VAT, obliczanie zaliczek na PIT PIT-36, PIT-36L, CIT-8
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego

Comarch w swojej ofercie ma też moduł Księga Handlowa Plus, która oprócz wszystkich funkcjonalności standardowej wersji pozwala dodatkowo zakładać konta walutowe i dokonywać na nich księgowań, generować przeszacowania walut oraz zapewnia przegląd dekretów oraz obrotów i sald w walutach obcych i systemowych.

Jakie jeszcze zalety wymieniają użytkownicy Comarch ERP Optima w obszarze księgowym? Przede wszystkim program jest łatwy w obsłudze, czytelny, zawsze zgodny z przepisami, ma szerokie możliwości konfiguracji, pozwala na automatyzację wielu procesów i spójne działanie z innymi modułami.

Oczywiście należy pamiętać, jak ważne jest odpowiednie wdrożenie modułów księgowych – bardzo wiele zależy od poprawnej konfiguracji! Dlatego specjaliści POLKAS łączą wiedzę informatyczną z merytorycznymi podstawami dotyczącymi procesów księgowych, szkoląc się np. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Jeżeli zatem maja Państwo pytania dotyczące wdrożenia modułu księgowego Comarch ERP Optima – zapraszamy do POLKAS.