Czy Comarch ERP Optima to dobry program do obsługi księgowości?

Oczywiście, że tak! System Comarch ERP Optima zapewnia usprawnienie procesów i kompleksowe zarządzanie w każdym obszarze działania firmy – także w księgowości. Doskonale się sprawdza zarówno w firmach rozliczających się na podstawie księgowości uproszczonej, jak i pełnej księgowości. Dlaczego? Sprawdźmy!

 1. Księga Podatkowa

Moduł ten daje możliwość obsługi księgowej opartej na Księdze Przychodów i Rozchodów i na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Oczywiście zapewnia także obsługę ewidencji rejestrów VAT, wymaganych w przypadku płatników podatków od towarów i usług.

Jakie funkcjonalności znajdziemy w tym module?

 • zapisy Księgi Przychodów i Rozchodów
 • rejestrację VAT
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń i ewidencjonowanie dodatkowe
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (np. VAT-&, VAT-UE)
 • wysyłanie dokumentów do systemu e-Deklaracji
 • księgowanie do bufora i przeksięgowania zapisów na linii bufor-księga
 • możliwość sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdów

Jak widać, dzięki Księdze Podatkowej poza podstawową ewidencją księgową można prowadzić ewidencję pomocniczą. Dzięki zebranym w module informacjom można przygotować i wydrukować lub też złożyć w formie elektronicznej deklaracje podatkowe. Szczególnie istotną kwestią jest to, że oprogramowanie zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 1. Księga Handlowa

Jest to moduł, pozwalający na prowadzenie pełnej księgowości. Daje możliwość tworzenia okresów obrachunkowych i wielopoziomowego planu kont, a także oddzielnego ewidencjonowania dokumentów, które nie są fakturami VAT. Dzięki temu modułowi można także generować i przesyłać deklaracje VAT prosto do odpowiedniego urzędu. Wszelkie dane pobierane są z bazy programu, co pozwala uniknąć pomyłek użytkownika. Co jeszcze można wymienić wśród zalet modułu Księga Handlowa?

 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych
 • generowanie zestawień obrotów i sald dotyczących dowolnego okresu
 • automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów i deklaracji przy wykorzystaniu schematów księgowych
 • predekretację dokumentów
 • możliwość prowadzenia pełnej ewidencji VAT
 • wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji i odbiór urzędowego poświadczenia odbioru
 • sporządzanie VAT- ZD do deklaracji VAT-7
 • ogólnie rozliczanie VAT, obliczanie zaliczek na PIT PIT-36, PIT-36L, CIT-8
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego

Comarch w swojej ofercie ma też moduł Księga Handlowa Plus, która oprócz wszystkich funkcjonalności standardowej wersji pozwala dodatkowo zakładać konta walutowe i dokonywać na nich księgowań, generować przeszacowania walut oraz zapewnia przegląd dekretów oraz obrotów i sald w walutach obcych i systemowych.

Jakie jeszcze zalety wymieniają użytkownicy Comarch ERP Optima w obszarze księgowym? Przede wszystkim program jest łatwy w obsłudze, czytelny, zawsze zgodny z przepisami, ma szerokie możliwości konfiguracji, pozwala na automatyzację wielu procesów i spójne działanie z innymi modułami.

Oczywiście należy pamiętać, jak ważne jest odpowiednie wdrożenie modułów księgowych – bardzo wiele zależy od poprawnej konfiguracji! Dlatego specjaliści POLKAS łączą wiedzę informatyczną z merytorycznymi podstawami dotyczącymi procesów księgowych, szkoląc się np. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Jeżeli zatem maja Państwo pytania dotyczące wdrożenia modułu księgowego Comarch ERP Optima – zapraszamy do POLKAS.