Comarch ERP Optima w świetle Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Firma Comarch, jak każdy odpowiedzialny producent oprogramowania ERP przygotował zawczasu rozwiązania dostosowujące swoje oprogramowanie do zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

W ostatnim czasie pojawiła się możliwość pobrania ERP Optima w wersji 2018.5.1, która zawiera stosowne poprawki i wprowadza nowe funkcjonalności przygotowujące przedsiębiorców do poprawnego administrowania danymi osobowymi w ramach swojej bazy danych.

Aktualizacja zawiera w sumie ponad 50 nowości i ulepszeń, które z całą pewnością będą ciekawe ergonomicznie i użytkowo.

Dostosowanie do zmian w przepisach:

Wprowadzenie funkcji dotyczących procedur wynikających z wymagań RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) dotyczące zarządzania danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu w systemie:

  • rejestr zgód na przetwarzanie danych,
  • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
  • rejestr naruszeń ochrony danych osobowych,
  • rejestr upoważnień dostępu do danych osobowych,
  • anonimizację danych osobowych kontrahenta i przedstawiciela uniemożliwiającą identyfikacji danej osoby.

Automatyzacja procesu uwzględniania w pliku JPK_VAT faktur wystawionych do paragonów rozliczonych w deklaracji VAT-7.

Dostosowanie wydruku Zaświadczenia płatnika składek Z-3b (dla osób prowadzących działalność) do nowego wzoru opublikowanego na stronie ZUS.

Wprowadzenie Deklaracji AKC-WW (6). W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 273) dla deklaracji AKC-WW wprowadzono wersję formularza 6 oraz wydruk zgodny z tą wersją.

Dostosowanie wydruku dokumentu Tax Free zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. (poz. 521).

KGO – Rejestr BDO. W związku z ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw od 24 stycznia 2018 r. działa rejestr i baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na Fakturach Sprzedaży drukowany jest numer rejestrowy przydzielony przedsiębiorcy w BDO.

Ciekawe nowości funkcjonalne Comarch ERP Optima 2018.5.1:

Umożliwienie wpisania 20 znaków w polu NIP.

Rejestr działań wykonywanych przez operatorów w programie.

Nowy wydruk Eko – Faktura Pro Forma: Wzór standard, Duplikat

  • Seryjne drukowanie zaznaczonych faktur z wykorzystaniem wzoru wydruku Eko (wydruki seryjne: Wzór standard, Duplikat)

Seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście.

Automatyczne dodawanie zerowego zestawienia czasu pracy za rozliczany miesiąc, podczas naliczania wypłaty etatowej dla pracowników rozliczanych Według zestawienia i nieobecnych cały miesiąc.