Comarch ERP XL ready to RODO – i co jeszcze?

Comarch ERP XL to system dedykowany firmom produkcyjnym. O tym, jak ważny jest odpowiedni program do zarządzania produkcją, może świadczyć fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na jego wdrożenie. To właśnie dzięki tej rosnącej świadomości Comarch może pochwalić się niemal 30% wzrostem sprzedaży tego systemu w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Niewątpliwą zaletą systemów Comarch jest dbałość producenta o zgodność programów z przepisami prawa. Comarch właśnie udostępnił nową wersję programu Comarch ERP XL – 2017.2. W systemie dodano 47 nowości, obejmujących większość jego obszarów. Największy nacisk został oczywiście położony na zgodność programu z ustawą RODO. Wśród nowych funkcjonalności w tej sferze warto wymienić:

  • Ewidencję zgód na przetwarzanie danych osobowych (także udzielonych przez osoby fizyczne) i upoważnień do ich przetwarzania dla administratorów danych
  • Udostępnianie informacji o danych osobowych
  • Operacje anonimizacji kontrahentów i osób do nich przypisanych
  • Narzędzia dla administratorów danych – ewidencję upoważnień, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr ich naruszeń.

Drugą ważną ustawą, wchodzącą z życie 1 lipca, jest ustawa pozwalająca na korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności – split payment. Również jej zapisy zostały uwzględnione w nowej wersji Comarch ERP XL. System umożliwia wysłanie zlecenia przelewu do baku z podziałem kwoty podatku VAT i wiązanie płatności rozliczeniowych z technicznymi przeksięgowaniami między rachunkami. Wśród nowych funkcjonalności są także mechanizmy wspierające kontrolę płynności finansowej .

Pozostałe zmiany to np. dodanie semantycznego walidatora plików JPK, sprawdzającego zgodność wygenerowanego pliku ze schematem Ministerstwa Finansów, ułatwienie zarządzania osobami przypisanymi do kontrahentów czy udoskonalenie synchronizacji kontrahentów z Comarch e-Sklep.

Więcej informacji na temat nowości w systemie Comarch ERP XL oraz możliwości aktualizacji do nowej wersji udzielą Państwu doradcy POLKAS – 12 634 05 44 lub erp@polkas.pl.