ERP w służbie zoptymalizowania produkcji.

System zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystywany może być w różnych aspektach, obszarach działalności przedsiębiorstwa. Może być to sprzedaż, magazyn, logistyka, księgowość, kadry i płace, kontakty z klientami, wewnętrzny i zewnętrzny obieg dokumentów, produkcja i inne.

Spośród wymienionych produkcja jest bodaj najbardziej jednostkowym, niepowtarzalnym elementem każdego wdrożenia. Spośród klientów firmy POLKAS każde wdrożenie produkcji, wśród których wymienić można między innymi Tri-Wall Polska, Tri-Wall Austria, Telkom-Telos, Zakłady Sprzętu Instalacyjnego Polam Nakło S.A. czy Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego Tarel Spółka z o.o. było inne. Nawet wdrożenie systemu ERP w firmach o podobnych profilach działalności przebiega często zupełnie inaczej.

Przez swoją jednostkowość wdrożenia produkcji są trudne, generalnie trudniejsze niż wdrożenia w obszarze handlu, księgowości czy serwisu. Być może z tego wynika to, że jak ogłosiła w swoim raporcie firma ASD Consulting tylko 12% polskich przedsiębiorstw produkcyjnych korzysta z zaawansowanych narzędzi informatycznych, pozwalających między innymi na efektywne harmonogramowanie i rozliczanie produkcji, gospodarkę odpadami, wykorzystanie wykresu Gantta, użycie paneli na halach produkcyjnych, precyzyjne planowanie obłożenia maszyn, efektowne gospodarowanie zasobami, terminami przeglądów i konserwacji etc. Jak wynika z badań, powodem do rezygnacji z przysłowiowej „kartki i ołówka” czy arkuszy Excel i podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu ERP w obszarze produkcji najczęściej jest chęć dotrzymania kroku bezpośredniej konkurencji…

Rozważając zinformatyzowanie produkcji warto pochylić się nad wyborem optymalnego, sprawdzonego rozwiązania IT. Firmy, które wdrożyły „pierwszy lepszy”, tani system, taki jak na przykład iBiznes czy simple erp szybko przekonują się, że była to bardzo pozorna oszczędność. Rozwiązaniami przez nas polecanymi w tym obszarze są przede wszystkim program cdn xl oraz enova365.

Warto też pamiętać o tym, że samo nawet najlepsze wdrożenie oprogramowania to tylko połowa sukcesu. Druga połowa to skuteczne szkolenia erp oraz asysta powdrożeniowa.

POLKAS dysponuje dużym doświadczeniem we wszystkich tych aspektach, zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy!