Odpowiedź Comarch na Pracownicze Plany Kapitałowe

Kolejny rok to kolejne zmiany w przepisach prawnych. Po tegorocznych rewolucjach takich jak wprowadzenie plików JPK, RODO czy Split Payment, na horyzoncie jawi się kolejna znacząca zmiana – Pracownicze Plany Kapitałowe.

W ogólnym ujęciu ma to być dodatkowy, dobrowolny program oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla osób zatrudnionych, który umożliwi gromadzenie oszczędności wypłacanych po przejściu na emeryturę. Pracownicze Plany Kapitałowe mają być wprowadzane etapami, począwszy od lipca 2019, w zależności od wielkości firmy. Od 1 stycznia 2021 zmiany obejmą już wszystkie podmioty.

Co te zmiany znaczą dla systemów ERP? Na pewno trzeba będzie je uwzględnić w obszarze kadrowo-płacowym. Comarch podjął już pierwsze kroki w tej kwestii i planuje wprowadzenie dodatkowej, dedykowanej aplikacji Comarch PPK, umożliwiającej obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Aplikacja ta będzie zintegrowana bezpośrednio z modułem Płace i Kadry ERP. Będzie ona pobierać z niego informacje dotyczące pracowników i wysokości należnych składek, umożliwi też eksport informacji w zakresie deklaracji i wysokości składek poszczególnych uczestników do modułu Płace i Kadry. Dzięki eksportowi i importowi niezbędnych informacji do plików, Comarch PPK będzie współdziałał w zakresie wymiany danych także z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów.

Comarch PPK pozwoli również oczywiście na wysyłkę danych do instytucji zarządzającej PPK w zakresie deklaracji o uczestnikach oraz należnych do przekazania środkach. Od operatora PPK będą pobierane informacje dotyczące m.in. umów między PPK a pracownikiem lub decyzji o wypłacie środków przez uczestnika.

Aplikacja będzie dostępna zarówno w wersji stacjonarnej, jak i w chmurze, a o jej wprowadzeniu do oferty Comarch na pewno będziemy informowa