Comarch ERP XL 2019.0 jest już dostępny!

Na koniec 2018 roku firma Comarch udostępniła nową wersję oprogramowania ERP XL. Oznaczona numerem 2019.0 wersja przynosi około 300 nowości we wszystkich dostępnych obszarach systemu.

Nowe przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przesyłania drogą elektroniczną sprawozdań finansowych. W reakcji na ten fakt przygotowana została aplikacja Comarch e-Sprawozdania, która jest licencjonowana jako nowy moduł dla ERP XL 2019.0.

W module produkcyjnym ERP XL 2019.0 wprowadzono możliwość przypisania zasobu do technologii bez uprzedniego wskazania gniazd roboczych. Dodatkowo wprowadzono Złożone Zlecenia Produkcyjne – obiekty te pozwalają na generowanie zleceń cząstkowych (np. na półprodukty) lub dołączanie zlecenia produkcyjnego na inne wyroby gotowe. Z poziomu Zlecenia Złożonego można śledzić postęp realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych przypiętych do jednego przewodnika produkcyjnego.

Z innych ważnych zmian wprowadzono nowy typ dokumentu logistycznego – Korektę Danych. Za pomocą tego dokumentu możliwe jest zarejestrowanie korekty sprzedaży z tytułu zmiany kontrahenta, jego danych oraz terminu płatności. Z kolei na liście Bilansu Stanu Towarów wprowadzono mechanizm sortowania i filtrowania w oparciu o mechanizm drag & drop. Mechanizm ten będzie sukcesywnie udostępniany w kolejnych listach w systemie. Nowa wersja ERP XL pozwala również rozliczać VAT naliczony metodą kasową w obrocie z „Małymi podatnikami” oraz Rolnikami Ryczałtowymi.

Spośród nowości w wersji Comarch ERP XL 2019.0 w wybranych obszarach:

Logistyka

 • Nowy typ korekty: możliwość zarejestrowania korekty sprzedaży z tytułu zmiany kontrahenta, jego danych i/lub formy i terminu płatności
 • Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie
 • Prezentacja waluty na listach elementów dokumentów handlowych
 • Parametryzacja automatycznego dodawania elementów na korektach dokumentów handlowych
 • Nowa lista BST: lista typu DevExpress wyposażona w funkcje grupowania, sortowania, kolorystycznego wyróżnianie rekordów itp.
 • Identyfikator kontrahenta i adresu kontrahenta na rekordach tabeli VAT dokumentów
 • Stawka VAT na zgłoszeniach SENT (zlecenia przewozu towarów wrażliwych)

Produkcja

 • Możliwość spinania, generowania i raportowanie postępu realizacji zleceń cząstkowych w ramach jednego zlecenia złożonego
 • Generowanie odrębnych zleceń na półprodukty podczas planowania zlecenia na wyrób gotowy (wg technologii złożonej)
 • Przypisywanie zasobów do technologii (bez konieczności wskazywania gniazda roboczego)
 • Kopiowanie załączników z TP na ZP
 • Możliwość przeliczania kosztu wyrobu, dla ilości wyrażonej w jednostce pomocniczej
 • Niezależne przeliczanie jednostek: podstawowej i pomocniczej na materiałach i wyrobach na ZP

Serwis

 • Tworzenie receptur dla urządzenia/grupy urządzeń
 • Wprowadzanie czynności, składników, serwisantów i zasobów na zlecenie serwisowe na podstawie receptury
 • Tworzenie nowej receptury na podstawie zlecenia serwisowego

Księgowość

 • Nowy moduł do przygotowania i przesyłania sprawozdań finansowych Comarch e-Sprawozdania
 • Rozliczanie podatku VAT naliczonego metodą kasową w obrocie z „Małymi podatnikami” oraz Rolnikami Ryczałtowymi
 • Zmiana w uldze za „złe długi” – skrócenie terminu korekty podatku VAT ze 120 do 90 dni
 • Udostępnienie daty księgowania na dokumentach, z możliwością zmiany przed zaksięgowaniem
 • Na historii kontrahenta w obszarze Rozliczenia oraz Upomnienia i noty – domyślne ustawianie waluty na podstawie waluty rozliczenia z karty kontrahenta
 • Ergonomiczny sposób dodawania rachunków bankowych kontrahenta
 • Zbiorczy import wyciągu do wielu rejestrów bankowych
 • Tworzenie własnych reguł przyporządkowania typu operacji na wyciągu bankowym

Budżety Projektów

 • Możliwość kalkulacji kosztów etapu w dowolnej walucie
 • Wyliczanie dodatkowych kosztów budżetów w oparciu o wartości z planu kont
 • Kontrola zgodności struktury generowanego budżetu już na etapie potwierdzania projektu
 • Oznaczanie w strukturze projektów tych, które są powiązane z budżetem.
 • Tworzenie własnych reguł przyporządkowania typu operacji na wyciągu bankowym

Modelowanie Procesów

 • Możliwość układania widoku definicji procesu na grafie według wybranego wzoru
 • Możliwość przeciągania elementów definicji procesu na grafie
 • Wyświetlanie informacji o szczegółach zadań i akcji

Wspólne: [dot. różnych obszarów, interfejsu, ergonomii]

 • Nowy wygląd terminarza
 • Wyświetlanie raportów BI Point z poziomu systemu ERP
 • Wykonywanie podstawowych operacji za pośrednictwem poleceń wydawanych Asystentowi XL w oknie komunikatora
 • Dostęp do informacji kierowanych do użytkowników systemu – dedykowane okno Ważnych informacji
 • Kontekstowe tłumaczenie interfejsu Systemu w trakcie pracy Użytkownika w konkretnym module
 • Automatyczne tłumaczenie „Wstążki” po zmianie języka w module
 • Prawo Operatora do przerywania sesji programu
 • Możliwość ustawienia hasła innym użytkownikom wprost z karty operatora
 • Synchronizacja zgód pomiędzy Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep (RODO)