Comarch B2B w nowej wersji.

Comarch B2B to platforma e-commerce w pełni kompatybilna z oprogramowaniem firmy Comarch: Comarch ERP Optimą, Comarch ERP XLem oraz Comarch ERP Altum. Umożliwia ona zarówno sprzedaż do klientów biznesowych, którzy dostęp do platformy mają za loginem i hasłem, jak i dla klientów indywidualnych, detalistów.

Od końca roku 2018 dostępna jest nowa wersja Comarch B2B oznaczona 2018.5. Nowości w niej wprowadzone dedykowane są przede wszystkim dla firm z branż produkcyjnej i hurtowej. Do głównych z nich zaliczyć należy:

  • możliwość swobodnego korzystania z aplikacji nawet po utraceniu połączenia z internetem. Aplikacja zgłosi komunikat o pracy w trybie offline, a następnie po odzyskaniu dostępu do sieci płynnie przejdzie do trybu online, bez konieczności ponownego logowania się.

  • podczas instalacji B2B konieczne będzie posiadanie Certyfikatu SSL.

  • ze względów bezpieczeństwa wprowadzono też wymóg szyfrowania wszystkich haseł.

  • w systemach Comarch ERP produkty mogą zostać oflagowane, np. jako „nowość”, „przecena”, „promocja”, „wyprzedaż” etc. W nowej wersji B2B flagi te mogą przenosić się do Comarch B2B.

  • baza systemu zawiera słownik języków, co znacznie ułatwia jego tłumaczenie. W chwili obecnej Comarch B2B obsługuje 33 języki.

Nowości jest dużo więcej, natomiast powyższe wydają się nam najistotniejsze.

Comarch B2B zastąpił dawny moduł Comarch ERP Pulpit Kontrahenta, którego wsparcie zakończyło się 31 grudnia 2018 roku. Tym bardziej zachęcamy więc do migracji na Comarch ERP B2B i służymy Państwu wsparciem i fachową poradą.