Nowa wersja Comarch BI Point 8.01 już jest dostępna!

Od kilku lat w ofercie Comarch znajduje się webowe narzędzie analityczne Comarch BI Point. Producent przykłada do tego projektu szczególną uwagę – analityka biznesowa wpływa bowiem niebagatelnie na optymalizację wyników przedsiębiorstw, a trend wzrostowy rynku BI sugeruje, że inwestycje w tym obszarze przyniosą wymierne korzyści. Wielowymiarowa platforma Comarch BI Point doczekała się w nowym roku wersji 8.01. Oprócz dobrze znanej klientom agregacji danych z wielu źródeł, responsywności, intuicyjności i ergonomii środowiska Comarch wzbogacił narzędzie w kilka bardzo przydatnych funkcji.

Poniżej spis najważniejszych zmian w wersji:

 • Poprawa wydajności narzędzia zarówno w zakresie modeli OLAP jak i tych opartych o SQL. Średnio o 40% krótsze ładowanie raportów i dashboardów. (warstwa aplikacyjna)
 • Historyczność subskrypcji – możliwości sprawdzenia jakie działania były przeprowadzane w związku z subskrypcjami. Historyczność poinformuje nas o rodzaju zdarzenia, czasie rozpoczęcia, zakończenia i trwania subskrypcji oraz o użytkowniku odpowiedzialnym za zdarzenie.
 • Historyczność obiektów –możliwość sprawdzenia informacji dotyczących czasu rozpoczęcia, zakończenia i trwania zdarzenia oraz danych o tym kto, kiedy i w jakim czasie modyfikował, przeładowywał bądź otwierał poszczególne obiekty.
 • Poprawa estetyki dashboardów wprowadzająca domyślne białe tło.
 • Dodanie nowych dashboardów i raportów standardowych w Comarch ERP XL BI Point/ BI Point Start:
 • Dashboard płynności finansowej, który pozwala na analizę i prognozowanie płatności firmy z uwzględnieniem Split Payment. Dodatkowo zapewnia wgląd w stan należności i zobowiązań, przychodów i rozchodów, pozwalając również na prognozowanie wyników finansowych na podstawie danych wprowadzanych do preliminarza płatności w module Księgowość oraz Zamówienia ERP XL. Bazuje on na aktualnych kursach walut (EUR, USD, GBP, CHF) pobieranych z oprogramowania XL lub na wprowadzanych samodzielnie jako parametry. Dane można analizować do 3 miesięcy wprzód w przekroju poszczególnych kodów rejestrów.
 • Dashboard zakupów – Szczegółowa analiza dotycząca wyników zakupów w przedsiębiorstwie uwzględniająca trend miesięczny i porównania rok do roku.
 • Dashboard sprzedaży – Szczegółowa analiza dotycząca wyników sprzedaży w przedsiębiorstwie uwzględniająca trend miesięczny i porównania rok do roku.
 • Dashboard sprzedaży i zakupów – Zestawienia sprzedaży i zakupów w przedsiębiorstwie służące do porównywania wartości zakupów i sprzedaży.
 • Dashboard lojalności – Analiza danych z preliminarza pozwalająca na usprawnienie zarządzania programami lojalnościowymi.
 • Raport struktura zleceń serwisowych – Szczegółowy raport na temat prowadzonych usług serwisowych uwzględniający zysk i różnicę między planowanym a rzeczywistym wykonaniem usług.
 • Raport analiza zleceń serwisowych – Szczegółowy raport wskazujący obecny stan zleceń serwisowych.

Wszystkich Państwa zainteresowanych narzędziem zapraszamy do kontaktu z działem handlowym Polkas – mailowo na erp@polkas.pl i telefonicznie pod numerem 12 634 05 44.