Comarch HRM dostępny w wersji anglojęzycznej!

Aplikacja Comarch HRM w wersji 2019.1.1 została już udostępniona przez producenta. Zmianą, która przyciąga największą uwagę jest wprowadzenie obsługi aplikacji w języku angielskim. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązana z aplikacji mogą korzystać pracowniczy czy członkowie zarządu nieposługujący się językiem polskim. Ułatwia to znacznie prowadzenie działalności poza granicami kraju czy zarządzanie kadrą rozproszoną w różnych państwach.

Jakie jeszcze zmiany przynosi nowa wersja Comarch HRM?

  • Udostępnienie kalendarza na formularzu pracownika (plan pracy, nieobecności, delegacje, szkolenia)

  • Odświeżony interfejs oraz poprawienie ergonomii formularza delegacji, także we współpracy aplikacji z Comarch ERP XL

  • Odświeżenie wyglądu menu kontekstowego

  • Umożliwienie samodzielnego resetu hasła przez Administratora i Użytkownika

  • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień filtra dla Użytkownika oraz zmiana w sposobie prezentacji filtrów

  • Dodanie możliwości wyświetlania oceny końcowej pracownika według określonej skali ocen

  • Odblokowanie możliwości planowania nieobecności innych niż urlop wypoczynkowy z poziomu limitów

  • Możliwość seryjnego kopiowania jednego arkusza dla wielu pracowników jednocześnie

W nowej wersji wprowadzono także kilka drobnych poprawek, m.in. udoskonalono zapisywanie zmian w czasie pracy w przypadku urlopu wprowadzonego na część dnia, poprawiono schemat uprawnień dotyczących obecności w stosunku do ostatniego dnia miesiąca w przypadku lutego, krótszego niż 30 dni, a w modelu usługowym poprawiono funkcjonalność zatwierdzania nieobecności po kliknięciu w link w powiadomieniu mailowym.

Wszystkich planujących aktualizację aplikacji do najnowszej wersji lub wdrożenie tego modelu zarządzania kadrami i samoobsługi pracowniczej, specjaliści z Działu Wdrożeń oraz Działu Serwisu POLKAS zapraszają do kontaktu.