Comarch ERP XL Roadmap – plany rozwojowe systemu do 2021 roku.

Jeden z flagowych systemów Comarch, ERP XL, jest platformą o bardzo szerokim potencjale rozwojowym. Obecnie dostępna wersja posiada jednak jedną marketingową słabość – uzależnienie od jednego dostawcy silnika bazodanowego, firmy Microsoft. Niebezpieczeństwo polega na tym że w wypadku drastycznego skoku wartości licencji rozszerzenie liczby operatorów systemu będzie wiązać się z niebagatelną kwotą którą pochłonie rozwój firmy.

Comarch mając na uwadze ten problem określił priorytet prac nad ERP XL, którym jest uniezależnienie produktu od rozwiązania Microsoft. Nie znaczy to oczywiście, że przerwie współprace z potentatem, zapewni jednak alternatywę, która pozwoli uniknąć negatywnego scenariusza.

Dokument „Roadmapa Comarch ERP XL” określa też zmiany funkcjonalne, które są planowane dla ERP XL. Dużym krokiem naprzód ma być wprowadzenie obsługi wielu podmiotów gospodarczych w ramach jednej licencji systemu. Jest to zmiana oczekiwana przez wiele grup biznesowych, które mogłyby pracować w spójnym środowisku nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów zakupu i uruchomienia licencji.

Comarch planuje również integracje ERP XL z kolejnymi bankami (synchronizacja zobowiązań i płatności) poprzez webservice. Celem jest uruchomienie wymiany z Millemium Bank i mBank.

Kolejnym krokiem na drodze do usprawnienia działania systemu i zwiększenia możliwego zakresu jego wykorzystania jest integracja z Comarch Retail POS – aplikacją do obsługi szybkiej sprzedaży detalicznej, posiadającej uproszczony interfejs i dostosowanej do pracy z ekranami dotykowymi.

Comarch ERP XL będzie też coraz ściślej współpracował z innymi produktami własnymi, w tym z Comarch DMS, Comarch e-Sklep, Comarch Mobile, Comarch WMS, Comarch HRM. Dodatkowo uruchomiona zostanie usługa Comarch OCR, która służy do automatyzacji wprowadzania danych z dokumentów w formie papierowej.

Comarch nie zapomniał również o zbliżających się zmianach w prawie. Do najważniejszych modyfikacji należeć będą:

  • Obsługa e-faktur w zamówieniach publicznych

  • Uzależnienie stawek VAT od kodów CN

  • Nowy plik JPK_VAT który zastąpi deklarację.

  • Pobieranie informacji o wartości przelewu do instytucji zarządzającej PPK

Opisane powyżej zmiany wraz z potrzebnymi modyfikacjami zgłaszanymi przez użytkowników systemu i partnerów Comarch będą implementowane w kolejnych wersjach rozwojowych, które pojawia się odpowiednio:

  • 2019.1 – 15.04.2019

  • 2019.2 – 30.06.2019

  • 2020.0 – 29.11.2019

  • 2021.0 – 30.11.2020

  • 2022.0 – 30.11.2021