Zmiany w przepisach to zmiany w systemach – Comarch ERP Optima jak zawsze aktualna!

Przepisy prawne nie mają urlopów i zmieniają się nawet wtedy, gdy wszyscy odpoczywają. Comarch jednak trzyma rękę na pulsie i udostępnił już nową wersję systemu Comarch ERP Optima. Zmiany dotyczą przede wszystkim obszaru kadrowo-płacowego i księgowego, a także tych przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do stosowania systemu SENT.

W wersji 2019.3.1. wprowadzono nowe formularze deklaracji księgowych CIT-8(27) wraz z załącznikami – formularze obowiązują dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31 grudnia 2017. Dodano także możliwość naliczenia deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13) na nowych formularzach, obowiązujących od stycznia 2019, oczywiście wraz e wydrukami, eksportem od e-Deklaracji i eksportem do Pulpitu Menadżera. Zaktualizowany został wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-37(25) do e-Deklaracji. W nowej wersji na deklaracji ZUS RPA umożliwiono wykazanie informacji o okresach pracy nauczycielskiej.

Nowa wersja Optimy to także zmiany w obsłudze zgłoszeń SENT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów dodano opcję oznakowania odpadów przewożonych towarów sześciocyfrowym kodem odpadu. Dodatkowo w module Handel dostosowano wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schem, jakie zostały udostępniona na portalu PUESC.

Zmiany objęły także współpracę systemu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep, w obszarze wysyłania atrybutów towarów oraz synchronizacji między tymi programami.

Wszystkich zainteresowanych aktualizacją systemu do najnowszej wersji zapraszamy do kontaktu ze specjalistami POLKAS.