Wyższe ceny za Comarch HRM od 1 lipca 2019.

Comarch HRM to funkcjonująca od jakiegoś czasu nowa nazwa aplikacji e-Pracownik, służącej do samoobsługi pracowniczej. Nowe ceny dotyczyć będą wersji dedykowanej Comarch ERP Optimie, Comarch ERP XL-owi oraz Comarch ERP Altum i będą kształtować się następująco:

– dla Comarch ERP Optimy:

  • wersja stacjonarna bazowa 820 PLN netto za 20 pracowników + 160 PLN netto za rozszerzenie o każdych 10 kolejnych.

  • wersja chmurowa bazowa 64 PLN netto miesięcznie za 20 pracowników + 14 PLN netto miesięcznie za 10 kolejnych.

– dla Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum:

  • wersja stacjonarna bazowa 3 600 PLN netto za 60 pracowników + 700 PLN netto za rozszerzenie o każdych 30 kolejnych.

  • wersja chmurowa bazowa 220 PLN netto miesięcznie za 60 pracowników + 60 PLN netto miesięcznie za 30 kolejnych.

Wyższe ceny podyktowane są mocnym rozwojem aplikacji, wśród nowych funkcjonalności na szczególną uwagę zasługują między innymi: wprowadzenie angielskojęzycznej wersji interfejsu, odświeżenie menu kontekstowego, rozbudowanie mechanizmu filtrów wraz z umożliwieniem ich zapamiętywania per użytkownik.