Nowa wersja Comarch PPK

Aplikacja Comarch PPK została zaktualizowana do wersji 2019.5.2.

Co się zmieniło?

Umożliwiona została automatyczna wymiana danych z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakresie rejestracji uczestnika, nadania numeru PPK, wysyłki składek oraz deklaracji uczestników. Aplikacja zostanie zaktualizowana automatycznie po uruchomieniu.

W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z instytucjami finansowymi. Zachęcamy zatem do aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji.