Comarch Optima dostępna w języku angielskim, koniec wsparcia dla Windows 7

Wraz z aktualizacją do wersji 2020.1.1 pojawiła się w Comarch Optima wyczekiwana możliwość zmiany języka na angielski. Przetłumaczone zostały nieedytowalne elementy systemu, takie jak treści komunikatów, nazwy okien, kolumn i przycisków, elementy konfiguracyjne, nazwy w menu. Elementy edytowane przez użytkownika pozostają nieprzetłumaczone. Język może zostać zmieniony i zapamiętany przy pierwszym logowaniu do nowej wersji, istnieje też możliwość jego zmiany w dowolnym momencie, po zamknięciu wszystkich otwartych okien programu.

14 stycznia 2020 zakończy się wsparcie techniczne systemu Windows 7. W związku z tym programy Comarch ERP wydawane po 30.06.2020 nie będą wspierane na tym systemie.