Jak w 2020 rozwinie się Comarch TNA?

Comarch TNA to rozwiązanie chmurowe, oparte na autorskiej aplikacji mobilnej, webowej oraz urządzeniach Comarch TNA Gateway. Pozwala on na rejestrację czasu pracy, ale także zarządzanie czasem pracy, delegacjami, urlopami i innymi ważnymi procesami skupionymi wokół pracownik w firmie. Dostęp do systemu możliwy jest za pomocą komputera przez przeglądarkę internetową lub w wersji mobilnej przy pomocy aplikacji na Android i iOS. Może współpracować z systemami ERP firm trzecich.

Aplikacja już zapewnia szereg funkcjonalności, ale producent nie ustaje w jej dalszym rozwoju, by dać użytkownikom produkt unikalny i zapewniający pełny wachlarz możliwości. Co zatem dostaniemy w kolejnych wersjach Comarch TNA? Uchylamy rąbka tajemnicy – a będzie się działo…

Wzbogacenie Comarch TNA o nowe funkcjonalności, rozbudowanie i uatrakcyjnienie aktualnych funkcjonalności, ścisła integracja z Comarch HRM, udoskonalenie współpracy z systemem Comarch ERP Optima czy udostępnienie wersji demonstracyjnej usługi to tylko niektóre z zaplanowanych działań, odpowiadających na potrzeby zgłaszane przez Klientów i Partnerów Comarch. Wśród niech znajdziemy także:

 • Obsługę wielofirmowości dla podmiotów powiązanych,
 • Wprowadzenie Karty Pracownika z danymi osobowymi i pracowniczymi, potrzebnymi m.in. do wyliczania limitów urlopowych,
 • Grafik Pracy – dodanie obsługi systemu zmianowego, równoważnego oraz czterobrygadowego, dokładna prezentacja grafiku dla pracownika w widoku Plan Pracy, zapewnienie obłożenia wg ustalonych reguł,
 • Możliwość ustawienia w usłudze okresu rozliczeniowego,
 • Dodanie harmonogramu urlopowego i algorytmu wyliczania limitu urlopowego według prawa polskiego i niemieckiego,
 • Dodanie zakładki dla kierownika do zarządzania urlopami i delegacjami
 • Obsługę przymusowej przerwy nie wliczanej w czas pracy,
 • Ścieżki akceptacji delegacji, rozbudowany formularz zgłoszenia, obsługę zaliczek na delegacje i zgłaszanie delegacji zagranicznych,
 • Dodanie nowych raportów,
 • Obsługę nadgodzin – zgłaszanie, odbieranie, rozliczanie
 • Dekretację czasu na projekty,
 • … i wiele innych funkcjonalności.

Jak widać, aplikacja będzie rosła w siłę i funkcjonalności. Zatem już dziś zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby szerzej poznać jej możliwości, do kontaktu z naszymi specjalistami. Chętnie przybliżymy szczegółowe informacje na temat Comarch TNA, przeprowadzimy zdalną prezentację rozwiązania, a także oczywiście wdrożymy je w oparciu o indywidualne potrzeby danego przedsiębiorstwa i zapewnimy bieżącą pomoc techniczną.