Firmy pracujące na oprogramowaniu Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL są przekonane, że dokonały dobrego wyboru.

Średnio raz do roku krakowski Comarch przeprowadza ankiety wśród swoich klientów, w których zadaje im szereg pytań mających zbadać poziom satysfakcji z używanego oprogramowania. W ostatnich badaniach wzięło udział prawie 2 300 respondentów, spośród których 87% jest zadowolonych z posiadanego programu firmy Comarch, a aż 83% deklaruje chęć polecenia go dalej. Na pytanie o satysfakcję z ergonomii pracy, funkcjonalności nowych modułów i szybkość reakcji producenta na zmiany w przepisach prawa ponad 90% badanych odpowiedziało, że są zadowoleni. Szczególnie ta ostatnia kwestia daje Comarchowi dużą przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami i jest ceniona przede wszystkim przez biura rachunkowe, a także działy księgowe i kadrowo – płacowe w przedsiębiorstwach.

78% respondentów ceni programy Comarchu jako te, które usprawniły zewnętrzne procesy obsługi klientów, a także obieg dokumentów wewnątrz firmy, w tym obieg elektroniczny (74% z nich). 81% cieszą duże możliwości analityczne, jakie daje Comarch ERP w postaci takich narzędzi, jak Comarch ERP Business Intelligence oraz BI Point.

Na szczególną uwagę zasługuje Comarch BI Point, który może być zasilany informacjami pochodzącymi z różnych źródeł, systemów i hurtowni danych, które następnie potrafi przetworzyć w raporty prezentowane na różnych urządzeniach. Analizy mogą być generowane w każdej chwili na żądanie lub mogą tworzyć się same wedle ustalonego wcześniej harmonogramu i wysyłać np. na zadane adresy e-mail zarządu i kadry kierowniczej.