Konferencja „Produkcja w dobrych rękach” Comarchu odbędzie się w tym roku zdalnie.

Raz do roku krakowski producent oprogramowania Comarch ERP XL organizuje konferencję dedykowaną dla firm produkcyjnych. Spotykają się na niej przedstawiciele różnych branż celem wymiany doświadczeń, a także po to, aby zapoznać się z nowościami w systemie ERP XL, jakie już funkcjonują, albo w najbliższym czasie zostaną udostępnione.

Z uwagi na pandemię koronawirusa tegoroczna edycja przeniesie się do sieci. Tematy, jakie mają zostać poruszone dotyczyć będą między innymi:

  • marszruty produkcyjnej,

  • sposobów usystematyzowania pracy w magazynie,

  • wyjaśnienia pojęć takich jak „deep learning” czy „machine learning” i ich znaczenia dla procesu produkcyjnego,

  • metod i sposobów badania efektywności pracowników na hali produkcyjnej oraz zdalnych,

  • wykresu Gantta oraz innych możliwości graficznej prezentacji danych produkcyjnych,

  • szybkiego dostępu do aktualnych raportów i analiz.

Wystąpienia podzielone będą na cztery bloki tematyczne. Prelekcje ekspertów i użytkowników systemu publikowane będą o godzinie 11:00 w dniach 27, 28 i 29 maja, a także 2 czerwca.

Dostęp do prelekcji jest bezpłatny, otrzymają go zarejestrowani uczestnicy. W razie pytań lub celem rejestracji prosimy o kontakt na adres erp@polkas.pl lub o telefon na numer 012 634 05 44.