Aplikacja Comarch ESEF pozwoli na przygotowanie sprawozdania rocznego.

Wszystkie spółki notowane na giełdach papierów wartościowych objęte zostaną wkrótce obowiązkiem przygotowywania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych w formacie ESEF, czyli Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ang. European Single Electronic Format). Sprawozdania, których okres rozpoczyna się 1 stycznia 2020 roku opracowane muszą zostać wg standardu XBLR.
Comarch wprowadził do oferty aplikację umożliwiającą generowanie plików według nowych wytycznych. Comarch ESEF dostępna jest już w chmurze, a lada moment ukaże się również w wersji instalowanej stacjonarnie.
Dodatkowo aplikacja pozwala na pracę w aż sześciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.
Do pobrania jest już wersja demo aplikacji.