Comarch ERP XL na bazie PostgreSQL!

W ofercie Comarch pojawiła się nowość, o której warto wspomnieć. Comarch ERP XL udostępniony został w wersji opartej na bazie PostgreSQL. Znacząco obniży to próg wejścia w inwestycję związaną z zakupem profesjonalnego i zaawansowanego systemu ERP. Umożliwienie pracy na opensource’owej bazie danych pozwoli uniezależnić system Comarch ERP XL od jednego dostawcy. Trwa praca nad umożliwieniem obsługi PosgreSQL również w zakresie księgowości, środków trwałych oraz integracji z modułem HR. Wydanie wersji obsługującej wszystkie procesy planowane jest na koniec roku 2020. Na bazie PostgreSQL pracuje już Comarch BI Point. Możliwość pracy Comarch ERP XL na bazie MS SQL Server oczywiście będzie w dalszym ciągu utrzymywana i rozwijana.